CENNIK

Cennik dzieci

Zajęcia 1x w tygodniu = 140 zł miesięcznie
Zajęcia 2x w tygodniu = 260 zł miesięcznie
Pojedyncze wejście = 40 zł
Trening personalny = 80 zł/60 min.
Rodzeństwo -10 zł za każde z dzieci

Cennik dorośli

Karnet 4 treningi w miesiącu = 120 zł
Karnet 8 treningów w miesiącu = 240 zł
Pojedyncze wejście = 30 zł
Trening personalny = 80 zł/60 min.

Opłaty za zajęcia

*Zajęcia dla dzieci są opłacane w formie czesnego z góry za każdy miesiąc do 10-tego dnia każdego miesiąca. Treningi dla dorosłych są rozliczane w formie karnetów miesięcznych lub wejść jednorazowych.

Opłaty za zajęcia